ප්‍රශ්න තොරතුරු

මං මේ පාර 2nd shy al කරා..මට බයයි මේ පාර රිසල්ට් අඩු වෙයි කියලා..ගිය පාර මට ccs (Maths) තිබ්බෙ..මේපාර cbs හරි cbf හරි එයි වගේ..කැම්පස් බොට්ටු ආවොත් රෙජිස්ටර්  වෙන්නද...මේ පාර රිසල්ට් ගිය පාරට වඩා වැඩි වුනොත් ඒ රිසල්ට් වලින් වෙන කෝස් එකක් තොර ගන්න බැයිද

       

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.


මෙහිදී ඔබ සලකා බැලිය යුතු කාරණා කීපයක් තිබේ . ඔබට මෙවර ප්‍රතිපලය ගැන යම් විශ්වාසයක් නැත්නම් තිබෙන ප්‍රතිඵලයෙන් ලියාපදිංචි වීම ඉතාම නුවණට හුරුය . 

නැවත ප්‍රතිඵල පැමිණි විට එම ප්‍රතිඵලය වඩා හොඳ නම් ඔබට පාඨමාලාව මාරු කිරීමට හැකි දැයි 0112675854 දුරකථනයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම අමතා තහවුරු කර ගත හැක . 

දැනට තිබෙන ප්‍රතිඵලය හා ඔබට ලැබීමට නියමිත ප්‍රතිඵලය අතර විශාල වෙනසක් නැත්නම් ඔබට අවුරුද්දක් කලින් විශ්වවිද්‍යාලයට යෑමේ ඇති වාසිය ලබා ගැනීම උචිත බව සිතමි . 

කෙසේ නමුත් වර්තමාන තත්ත්වයට අනුව ප්‍රතිඵල පැමිණි විට දෙවන වර පාඨමාලාවක් වෙනස් කිරීමට නොහැක . එනම් නැවත ලියාපදිංචි වීමක් කළ නො හැක . මෙය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම යන්න තහවුරු කර ගැනීම උචිතය .

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 22 Sep 2019 Sun 8:59 AM

අදහස්