ප්‍රශ්න තොරතුරු

Mn 19 heviridi taruniyaki. Meta masa dekakata pera lingikawa ek uwada postinor 2 bhavita kara. Eth e masa deke osap vima una. Giya mase 19 unath me mase tama sidu une ne. E tablet wala balapemakda. Natinm geb genimk sidu ve atida? Ma biyen sitimi.

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ පළමුව කළ යුත්තේ මුත්‍රා hcg පරීක්ෂණයක් කර ගැබ් ගැනීමක් වී ඇත්දැයි සැක හැර දැන ගැනීමයි . 

පසුගිය මාස දෙක තුළ තුළ ඔබට ඔසප් වී ඇති බව පවසා  තිබෙන නිසා ඉන්පසුව ලිංගිකව එකතුවීමක් වී නැත්නම් ඔබ ගැබ් ගැනීමට ඉඩක් නැත. බොහෝ කාන්තාවන්ට සමහර අවස්ථාවලදී ඔසප් චක්‍රය අක්‍රමත් වීම සිදුවේ . එවිට මෙවැනි ආකාරයට ඔසප් නොවී සිටිය හැක . ඔබ මාස දෙකකට ඉහත දී පැවැත්වූ සම්බන්ධය නිසා ගැබ් ගෙන ඇත්නම් ඔබට පසු ගිය මාස දෙක තුළ දී ඔසප් වීමක් සිදු විය නොහැක  . 

පොස්ටිනෝ පෙති මගින්  මාස දෙකකට පසු ඔසප් චක්‍රය ට හෝ ගැබ් ගැනීමකට බලපෑමක් ඇති නොවේ  . මෙය ඔසප් චක්‍රයේ සාමාන්‍ය අක්‍රමවත් වීමක් වීමට බොහෝ ඉඩ ඇත . ඒ නිසා කලබල විය යුතු නැත . හොඳම දෙය මුත්‍රා hcg පරීක්ෂණයක් කර බැලීමයි . 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 28 Sep 2019 Sat 7:22 PM