ප්‍රශ්න තොරතුරු

කිසිම අතුරු ආබාදයක් නැති උපත්පාලන ක්‍රම මොනවද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

කණගාටුවෙන් වුවද කිව යුත්තේ එවැනි උපත් පාලන ක්‍රම නැති බවය . මෙම ක්‍රම වල යම් යම් අතුරු ආබාධ තිබුණත් ඒවා  ඉතා  සාර්ථක ක්‍රම වේ . බොහෝ අයට මෙම අතුරු ආබාධ ඇතිවන්නේ ද ඇති වන්නේද කලාතුරකිනි 

ඔබට කිසිදු අතුරු ආබාධයක් අවශ්‍ය නැත්නම්  කළ යුත්තේ ස්වභාවිකව   පාලනය වීමයි . ( සරු හා නිසරු කාල තෝරාගෙන එක් වීම ) නමුත් මෙයින් වඩා සාර්ථක උපත් පාලනය  කිරීමක් අවිනිශ්චිතය . 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 01 Oct 2019 Tue 2:56 AM