ප්‍රශ්න තොරතුරු

කිසිම අතුරු ආබාදයක් නැති උපත්පාලන ක්‍රම මොනවද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

කණගාටුවෙන් වුවද කිව යුත්තේ එවැනි උපත් පාලන ක්‍රම නැති බවය . මෙම ක්‍රම වල යම් යම් අතුරු ආබාධ තිබුණත් ඒවා  ඉතා  සාර්ථක ක්‍රම වේ . බොහෝ අයට මෙම අතුරු ආබාධ ඇතිවන්නේ ද ඇති වන්නේද කලාතුරකිනි 

ඔබට කිසිදු අතුරු ආබාධයක් අවශ්‍ය නැත්නම්  කළ යුත්තේ ස්වභාවිකව   පාලනය වීමයි . ( සරු හා නිසරු කාල තෝරාගෙන එක් වීම ) නමුත් මෙයින් වඩා සාර්ථක උපත් පාලනය  කිරීමක් අවිනිශ්චිතය . 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 01 Oct 2019 Tue 2:56 AM