ප්‍රශ්න තොරතුරු

උපත් පාලන පෙති පාවිච්චි කිරීමෙන් අනාගතයේ දරුපල අහිමි වෙනවද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

උපත් පාලන පෙති වල අඩංගු වන්නේ හෝමෝනයි . සාමාන්‍යයෙන් උපත් පාලන පෙති භාවිතා කිරීමෙන් අනාගතයේදී වඳ භාවයට පත් වීම හෝ දරුපල අහිමි වීමක්වන්නේ නැත . 

සමහරවිට  තරමක් ප්‍රමාද වීමට   ඉඩ  ඇත. හේතුව හෝමෝන   තත්ත්වය  නැවත සමතුලිත වීමට  කාලයක්  ගත  විය  හැකි වීම ය . නමුත් එය අවුරුදු ගණන් ගත නො වේ . 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 01 Oct 2019 Tue 3:00 AM