ප්‍රශ්න තොරතුරු

Creative වෙන්න නම් අපිට කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකම් මොනවද?

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

නිර්මාණශීලී තාවය එක්තරා සහජ හැකියාවක් ලෙස හැඳින්විය හැකියි . ප්‍රථමයෙන්ම ඔබට හැකි ඔබ කැමති අංශය කුමක්දැයි හඳුනා ගෙන ඒ තුළින් නිර්මාණශීලි වීමට උත්සාහ කරන්න . ඒ සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කළ හැක්කේ ඔබ කැමති අංශය හෝ විෂයය අනුව ය . 

විශේෂයෙන්ම මේ සඳහා ඔබට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් ලියැවුණු පොත්පත් අන්තර්ජාලය සහ ප්‍රවීණයන්ගේ උපදෙස් අවශ්‍ය වනු ඇත .  ඔබගේ විශයට අදාළව ඒ සඳහා නිර්මාණ ශීලී වීමට තරමක කාලයක් හා මනස වෙහෙස වීමක් අත්‍යවශ්‍ය වන බව ද සටහන් කරන්නට කැමැත්තෙමි . 

ඔබගේ නිර්මාණශීලීත්වයට අදාළ විෂය විෂය සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන් පුරුදු වීම සහ පුහුණු වීම තුළින් ඔබගේ නිර්මාණශීලීත්වය වැඩිවනු ඇත 

උදාහරණයක් ලෙස ගෘහ  නිර්මාණ ශිල්පියෙක් නම් වැඩිපුර නිවාස සැලසුම් අඳින තරමට ඔහුගේ නිර්මාණශීලිත්වය වැඩිවේ . එමෙන්ම ඒ හා සම්බන්ධව ඔහුගේ අත්හදා බැලීම් සහ අන්තර් ජාතික දැනුම නිර්මාණශිලිත්වය වැඩි කිරීමට උපකාරී වේ .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 03 Oct 2019 Thu 10:08 AM