ප්‍රශ්න තොරතුරු

මගේ ඔසප් චක්‍රය අක්‍රමවත් නිසා මට එය ක්‍රමවත් කර ගැනීමට බෙහෙත් ගැනීමට අවශ්‍යයි. නමුත් එය වෛද්‍යවරුන්ට පැවසීමට මට ලැජ්ජයි. මෙහෙම වුනත් ප්‍රශ්න අහන්නෙ එය මූණට මුණ ගැහිලා අසන ප්‍රශ්න නොවන නිසයි. මම මගේ බර, ඔසප් සිදු වන දින වගේ අවශ්‍ය කරණු මෙයින් දැන්වුවහොත් මට ඔසප් ක්‍රමවත් කර ගැනීම සදහා බෙහෙත් ලබා දිය හැකිද? වෛද්‍යතුමනි මට පිහිට වන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

ඇත්ත වශයෙන්ම මෙවැනි සෞඛ්‍ය ගැටලු ඔබ අනිවාර්යෙන්ම වෛද්‍යවරයකු හමු වී සාකච්ඡා කිරීම ඉතා උචිතය  . මේවා සමාජයේ ඉතාමත් පොදු කාන්තා ගැටලු  නිසා මේවා සාකච්ඡා කිරීමට බිය විය යුතු හෝ ලැජ්ජා විය යුතු නැත . 

ඔබට යම් දිනෙක දරුවකු ප්‍රසූත කිරීමට සිදු වුවහොත් මීට වඩා වෛද්‍යවරු හා කාර්ය මණ්ඩලයන් සමග ඔබේ ගැටලු කතා කිරීමට සිදු වනු ඇත .  

නමුත් මෙම සේවය හරහා අපට ඔබට ඖෂධ නියම කිරීමට හැකියාවක් නැත .මක්  නිසාදයත් රෝග විනිශ්චය කළ හැක්කේ වෛද්‍යවරයෙකු හමුවී  පරීක්ෂා  කිරීමෙන් පසු පමණක්  බැවින් .මෙවැනි  මෘදුකාංග ක්  හරහා   ඖෂධ හෝ   ප්‍රතිකාර  නියම කිරීම   වෘත්තීය   ආචාර ධර්ම වලට පටහැනියි . 

ඔබට කළ හැකි  හොඳම දෙය  විශේෂඥ නාරි හා ප්‍රසව වෛද්‍යවරයකු හමු වී ප්‍රතිකාර ගැනීමයි .  අවශ්‍ය නම් කාන්තා වෛද්‍යවරයක් ද ඔබට හමුවිය   හැක .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 03 Oct 2019 Thu 1:21 PM