ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගර්භණී සටහන් වල රතු සහ  නිල් පාට වශයෙන් වෙන්ව ස්ටිකරයක් දක්වන්නෙ කුමක් නිසාද??

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

නිල් පැහැයෙන් දැක්වෙන්නේ අවදානම් නැති හෝ අඩු ගර්භනී තත්ත්වයන් බොහෝ විට ප්‍රථම ගර්භනී තත්ත්වය නිල් පැහැයෙන් දැක්විය හැක . 

රතු පැහැයෙන් දක්වන්නෙ අවදානම් සහිත ගර්භනී තත්වයකි. එනම් පෙර ගර්භනී තත්වයේ  ඇතිවූ සංකූලතා හෝ මෙම ගර්භණී අවධියේදී ඇතිවූ සංකූලතා හෝ ඇතිවිය හැකි සංකූලතා තිබේ නම් රතු පැහැයෙන් දැක්වේ . 

මෙ වැනි සංකූලතා අතර අධි රුධිර පීඩනය, දියවැඩියා තත්ත්වය, හෘද රෝග හෝ ශ්වසන රෝග වැනි ශාරීරික රෝග , පෙර ගර්භනී සමයේ ඇතිවූ අපහසු තා , ප්‍රසූත කිරීමේදී සිදු වූ සංකූලතා ,ගබ්සාවීම්, පෝෂණ ඌණතා ආදී    විවිධ හේතු තිබිය හැක .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 05 Oct 2019 Sat 12:17 AM