ප්‍රශ්න තොරතුරු

හදිසි අවස්ථාවක postinor 2 භාවිතය නිසා අනාගතයේදී දරුඵල අහිමි වේවිද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

එසේ වන්නේ නැත . මෙය හදිසි උපත් පාලන ක්‍රමයක් පමණි . මෙවැනි හෝමෝන ප්‍රතිකාර මගින් ස්ථිර ව්‍යයන්ධකරණයක්  කිසිසේත් ම ඇති නොවේ .  ඒ නිසා බිය නොවන්න .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 06 Oct 2019 Sun 10:21 AM