ප්‍රශ්න තොරතුරු

හදිසි අවස්ථාවක postinor 2 භාවිතය නිසා අනාගතයේදී දරුඵල අහිමි වේවිද? මසකට වරක් පමණ භාවිතය සුදුසු ද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.


එසේ වන්නේ නැත . මෙය හදිසි උපත් පාලන ක්‍රමයක් පමණි . මෙවැනි හෝමෝන ප්‍රතිකාර මගින් ස්ථිර ව්‍යයන්ධකරණයක්  කිසිසේත් ම ඇති නොවේ .  ඒ නිසා බිය නොවන්න .

නමුත් නමුත් එය මසකට වරක් භාවිතා කිරීම එතරම් සුදුසු නොවේ . එමගින් කාන්තාවන්ගේ ඔසප් චක්‍රය වෙනස් වීම සිදුවෙන සිදු වෙන නිසා අක්‍රමත් බවක් ඇති විය හැක .  අනෙක් අතට ඒ මගින් මගින් උපත් පාලනය වන  සාර්ථකත්වය විශාල පරාසයක වෙනස් වන නිසා ගැබ් ගැනීමේ සම්භාවිතාවක් ද ඇති විය හැක . 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 06 Oct 2019 Sun 4:07 PM