ප්‍රශ්න තොරතුරු

වයස් ගත වන විට ගර්භාෂය පහත් වීමට තරුණ වයසේදී කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් බලපනවද? බලපාන්නේ නම් මොනවාද?

         

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ගර්භාෂය පහත් වීම( uterine prolapse) සඳහා බල පාන්නේ ඔබේ  ශ්‍රේණිය හා සම්බන්ධ වී ඇති පේශි වල(pelvic floor) හටගන්නා දුර්වලතාවයක් නිසා වෙනි. 

වැඩි දරුවන් සංඛ්‍යාවක් බිහි කර ඇති කාන්තාවන්ගේ හා සමහර සැත්කම් ආදියට ලක් වූවන්ගේ මෙන්ම උපතින් ම පටක දුර්වල වූවන්ට මේ සඳහා වැඩි අවදානමක් ඇත .  මළපහ කිරීමේදී අධික තැටමීම නිසා ද මෙවැනි තත්ත්වයන් අවදානමට ලක් වේ . 

මීට අමතරව සුළු  වශයෙන් ජාන බලපෑමක් ද මේ සඳහා තිබේ . 

විශේෂයෙන් තරුණ වයසේ සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම් වලදී  සැලකිලිමත් විය යුත්තේ ඔබ බර එසවීම , අධික ලෙස තැටමීම  වැනි ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙී ද යන්න පමණි. සමහර ක්‍රීඩා (බර එසවීම ) වල  නියැළෙන්නන්ට මෙවැනි අවදානමක් ඇති වීමේ සම්භාවිතාවක් තිබේ . 

ඒ හැරෙන්න  වෙනත් ක්‍රියා වලින් ගර්භාෂය පහත් වීම සිදු නොවේ . නිරෝගිමත් ව්‍යායාම සහිත සිරුර පවත්වාගෙන යන්නේ නම් මෙම ශ්‍රෝණිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ පේශි  ශක්තිමත් වී එවැනි අවදානම් තත්ත්වයක් ඇති වීමෙන් වැලකිය හැක .

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 07 Oct 2019 Mon 2:30 PM