ප්‍රශ්න තොරතුරු

මාගේ දෙවනි ගැටලුව මෙයයි , මා රැකියාව කරන්නේ පිට රටක, මාහට නැවත වීසා අලුත් කරගැනීමට අවශ්‍ය යි,  මා හට දැන් මාස කිහිපයකට පෙර GENITAL WARTS  සැදී ඇත, මා සිතන අයුරු එය HPV වයිරසය විය හැක. මෙය මාගේ මෙඩිකල් රිපොට් එකට බලපානවාද, මෙහෙ මෙඩිකල් එකේදී මගේ ලේ පරීක්ෂාවේදි එය ඔවුන් දැනගන්නවාද, අනේ සහනදායි පිලිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙමි,

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මෙම HPV වෛරසය සාමාන්‍යයෙන් වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය කරගැනීමට   පරීක්ෂණ කරන්නේ නැත . මෙය තීරණය වන්නේ ඔබ රැකියාව කරන රටෙහි වෛද්‍ය මණ්ඩලයේ රෙගුලාසිවලට අනුව ය . එහි දී වඩා විස්තරාත්මක වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට ඔබ සහභාගි වන්නේ නම් ඔබෙි ඇති Genital warts අනිවාර්යෙයෙන් ම ඔවුන්ගේ පරීක්ෂාවට භාජනය වෙයි ..  එවිට ඔබ මෙම වෛරසය ආසාදිත වූ යෙකු ලෙස සැක කළ හැක .   එහිදී එය ඔබගේ වෛද්‍ය වාර්තාවෙහි සලකුණු කරනු ඇත . නමුත් මෙවැනි පරීක්ෂණ සිදු කරන්නේද නැද්ද යන්න එක එක් රටෙහි නීති රීති හා රෙගුලාසි අනුව වෙනස් වෙයි . එම නිසා ඔබ සේවය කරන රට අනුව මෙය තීරණය කළ යුත්තෙකි . සමහර රටවල් වල මෙවැනි කරුණු වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලදී සටහන් කරන්නේ නැත .

මෙහිදී ඔබට කළ හැකි හොඳම දෙය එවැනි ඉන්නං තිබේනම් ඒවා ප්‍රථමයෙන් ඉවත් කරගෙන වෛද්‍ය පරීක්ෂණයට සහභාගී වීමයි . එවිට ඔබගේ එම රෝගී තත්ත්වය ඔවුන්ට සැක කළ නොහැක . සාමාන්‍යයෙන් රුධිරය ආශ්‍රයෙනි මෙම වෛරසය තිබේ දැයි තහවුරු කිරීමක් කරන්නේ නැත .

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 07 Oct 2019 Mon 6:59 PM