ප්‍රශ්න තොරතුරු

ලිංගිකව එක්වීමේදී ශුක්‍රාණු ඉක්මනින් පිටවීම වලක්වා ගැනීමට පුලුවන් ක්‍රම මොනවද

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

ඔබට මෙය පාලනය කර ගැනීමට ක්‍රම දෙකක් තිබේ පළමුවැන්න චර්යාත්මක ව මානසිකව එය පමා  කර ගැනීමයි . මේ සඳහා ක්‍රමානුකූලව ඔබ පුහුණු විය යුතුය. එය මනසින් ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරන්නකි . දෙවැන්න ඖෂධ භාවිතයෙන් එය පමා කර ගැනීමයි .

මේ සදහා භාවිතා කළ හැකි ඖෂධ තිබේ . නමුත් මෙම ඖෂධ ඔබට නිර්දේශ කර ගත යුත්තේ වෛද්‍යවරයකු හරහා ය වෙළඳපොලේ ඇති  විවිධ නිශ්චිතව තහවුරු නොකල නොකළ ඖෂධ වෛද්‍ය නිර්දේශයකින් තොරව ලබා නොගත යුතු ය . 

අපට මෙම සේවාව හරහා ඖෂධ වල  වෙළඳ නාම ඉදිරිපත් කිරීමට හා බෙහෙත් වට්ටෝරු නිකුත් කිරීමට නොහැකි බැවින් ඔබ කළ යුත්තේ කලයුත්තේ  ඔබගේ පවුලේ වෛද්‍යවරයා හෝ වෙනත් කායික වෛද්‍යවරයකු හමුවී මෙවැනි ඖෂධයක් නිර්දේශ කරවා ගැනීමයි . 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 09 Oct 2019 Wed 2:58 PM