ප්‍රශ්න තොරතුරු

doctor mata tikak mahath wenna one.

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

ඔබේ b.m.i. අගය අනුව ඔබ මහත් විය යුතු නැති බව හොඳින් පෙනී යයි . 

ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබේ සායනික ඉතිහාසය පරික්ෂා පරීක්ෂා කිරීමේදී පෙනී යන්නේ ඔබට යම් මානසික ව්‍යාකූල භාවයක් ඇති බවකි .ප්‍රශ්නයක් හෝ නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට ඔබට හැකියාවක් නැත. 

ඔබට රෝගී වීමට අවශ්‍ය නම්  එය ඔබේ ගැටලුවකි. ඔබ නිරන්තරයෙන් වැරදි මතයක සිටිමින් ඔබේ ගැටළු තවත් උග්‍ර කර ගන්නා බව පෙනේ. එබැවින් ඔබ ඉතාම ඉක්මනින් විශේෂඥ මනෝ වෛද්‍යවරයකු හමු වී ඔබේ ගැටළු වලට පිළිතුරු ලබාගත යුතු බව නිර්දේශ කරමි . 

එබැවින් ළඟම රජයේ රෝහලේ මනෝ වෛද්‍ය සායනයට සහභාගි වන්න .

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 09 Oct 2019 Wed 6:19 PM

අදහස්

circle
circle

නිර්නාමික

10 Oct 2019 Thu 4:56 PM

mage උස-5/3,බර-55

නිර්නාමික

10 Oct 2019 Thu 5:41 PM

ස්තුතිය