ප්‍රශ්න තොරතුරු

මට දැනගැනිමට ඇති ප්‍රශ්නය වනුයේ? නිවුන් දරුවන් ලබා ගතහැකි ඖෂධ හෝ එන්නත් තිබේද? ඇතිනම් එහි ඇති අතුරු ආබාධ

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

එසේ නිවුන් දරුවන් බිහි කර ගැනීමට හැකි ඖෂධ හෝ එන්නත් නිපදවා නැත . නමුත් ඔබ නල දරු ක්‍රමය යටතේ IVF දරුවන් බිහි කිරීමට බලාපොරොත්තු ඉන්නෙ නම් එහිදී කලල දෙකක් සංසේචනය කිරීමේ(තාක්ෂණික ) හැකියාවක් ඇත . සමහර IVF ක්‍රියාවලි වලදී නිවුන් දරුවන් බිහිකර ගැනීමේ සම්භාවිතාවක් ඇත . එහි දී කළල දෙකක් ගර්භාෂයේ තැන්පත් කිරීම සිදු කෙරේ . 

එම ක්‍රමයෙන් බාහිරව වෙනත් ඖෂධ හෝ එන්නත් මගින් නිවුන් දරුවන් බිහි කර ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් නැත . 

ස්වභාවික තේරීමක් මත නිවුන් දරුවන් බිහිවීම  සිදු වන අතර එය බාහිර ව අපට තීරණය කළ නොහැක.  


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 12 Oct 2019 Sat 8:23 PM

අදහස්