ප්‍රශ්න තොරතුරු

mge usa 5,4i bara 67 i mn nahath wedii kiyl hitenw kohomd mn ek adu krgnne...bmi agya kiyd

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි. 

ඔබේ b.m.i. අගය 26.17 වේ . එය ස්ථුූලතාවය පරාසය ඇත . එනම් ඔබ අධි බර හෙවත් මහත් වී ඇත . 

ඔබේ බර තවත් කිලෝ නමයක් පමණ අඩු කරගත හැකිනම් එය ප්‍රශස්ත මට්ටමකට ගෙනා හැක . 

ඒ සඳහා ඔබ ව්‍යායාම්වල යෙදීම මෙන්ම ආහාර පාලනය කිරීම ද වැදගත් වේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට් හා මේද සහිත ආහාර ගැනීම අවම කළ යුතු අතර පෝෂණවේදී වෛද්‍ය වරයෙකුගෙන් ආහාර ගන්නා ආකාරය සැලසුමක් ලබා ගැනීමට හැකි නම් ඉතා වැදගත් වේ . 

සතියකට දින 5 ක්වත්  දිනකට අවම වශයෙන් පැය භාගයකට වඩා ස්වායු ව්‍යායාම් වල යෙදීමට හැකි නම් තවත් පහසුවෙන් බර අඩු කර ගැනීමට හැකියාව ඇත.  


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 13 Oct 2019 Sun 7:18 PM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

15 Oct 2019 Tue 3:05 PM

You want to stop the rice and meat just your tray to eat vegetables ans red rice we have more ideas easy way also ask me