ප්‍රශ්න තොරතුරු

kanya bawaya lankawe hada ganne kohenda

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

hymenorrhaphy නමින් හදුන්වන හඳුන්වන මෙම  ශල්‍ය කර්මය ලංකාවේ රජයේ රෝහල් තුළ සිදු කරන්නේ නැත . නමුත් ප්‍රමුඛ පෙළේ ප්‍රධාන පුද්ගලික රෝහල්වල මෙම ශල්‍යකර්මය පහසුවෙන් සිදු කරගත හැක . 

 මේ තුළින් තුළින් රෝහල්වල නම් ප්‍රචලිත කළ නොහැකි නිසා ඔබට එය පහසුවෙන්ම දැනගැනීමට ලංකාවේ ප්‍රධානතම පුද්ගලික රෝහල් කිහිපයක දුරකථන අංක වලට අමතා තොරතුරු ලබා ගන්න .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 20 Oct 2019 Sun 10:08 AM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

07 Dec 2019 Sat 6:12 PM

kanyabawaya nawatha sada ganima magin nawatha kanyawak lese sitiya hakid (පිරිසිදු kula kumariyak lesa)