ප්‍රශ්න තොරතුරු

මෙ ජිවිතය කිසිම තෙරුමක් නැ ඉතින් මොකටද ජිවත් වෙන්න මට ජිවිතය නැති කරගන්න ඕන

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් හෝ ගැටළුවක් තිබේද? ඒ පිළිබඳව විස්තරාත්මකව අපිට කියන්න. ජීවිතේ සියලු දෙනාටම ගැටළු සහ ප්‍රශ්නවලට මුහුණපාන්න සිදුවෙනවා. මේ ගැටළු වලින් මිදී පළා යාම නිවැරදි පිළිතුරක් නොවේ. නමුත් මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස්, අප සමඟ හෝ මිත්‍රයෙක් සමග හෝ උපදේශකයෙක් ලවා ගත හැක. ඔබේ ජීවිතය ඔබට මෙන්ම, මෙලොව බොහෝ යට වටින බව ඔබ තේරුම්ගත යුතුයි. ඔබට ඇති ප්‍රශ්නය කුමක්ද යයි අපට පවසන්න.


නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 29 Aug 2018 Wed 1:41 AM