ප්‍රශ්න තොරතුරු

ඉස්හොරි වලට හොද ෂැම්පූ එකක් කියන්නකෝ

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

Ketacanozol වර්ගයේ ෂැම්පූ එකක් භාවිතා කිරීම හොද ය .

ඕනෑම ෆාමසියකින් මේ වර්ගයේ ෂැම්පූ එකක් භාර ලබාගත හැක . එය දින 2කට වරක් සතියක් හා ඉන්පසු සතියකට දෙවතාවක් බැගින් මාසයක් පමණ භාවිතා කිරීම උචිත ය .


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 06 Nov 2019 Wed 11:37 AM

අදහස්