ප්‍රශ්න තොරතුරු

USA 5,4,,2/1 mage weight aka76 adu kara ganne kohomada    

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබේ BMI 29.6 පමණ වන අතර එය අධික ස්ථුූලතාවය ගණයට අයත් වේ . 

එහෙනම් ඔබේ උසට වඩා ඔබගේ බර ඉතා අධික ය . ඔබට නිරෝගී බරක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් තවත් කිලෝ 20 ක් පමණ බර අඩු කරගත යුතුය .  එය එකවර කළ නොහැකි දෙයක් වන අතර ඉතා සංයමයෙන් සහ කැපවීමෙන් කළ යුතු දෙයකි . 

මෙය ක්‍රම දෙකක් ඔස්සේ සිදුකළ  යුතු ය එනම් ව්‍යායාම සහ ආහාර පාලනය තුළින්ය. මේ සඳහා නිශ්චිත ආහාර සැලැස්මක්  පෝෂණවේදී වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවී ඔබ ලබාගත යුතුය . 

එමෙන්ම ස්වායු ව්‍යායාම අවම වශයෙන් දිනකට විනාඩි හතලිහක් පමණ සතියකට දින 5 බැගින් දිගටම කළ යුතුය . මෙයාකාරයට කිරීමෙන් මාස දෙකක දී ඔබට සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගත හැකි වනු ඇත . 

ඔබගේ ආහාර රටාවේ ඔබ ලබා ගන්නා ආහාර ප්‍රමාණය ක් අවශ්‍ය තරමට  අඩු කළ යුතු අතර පිෂ්ඨය සීනි සහ තෙල් සහිත ආහාර භාවිතයෙන් හැකි තරම් ඉවත් විය යුතුය . 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 22 Nov 2019 Fri 8:16 PM

අදහස්