ප්‍රශ්න තොරතුරු

ස්තූතියි STD test eka wenuwata VDRL test eka karata kamaknadda

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

VDRL මගින් පරික්ෂා කරන්නේ පරීෙින් පරික්ෂා කරන්නේ ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන සිපිලීස් රෝගය පමණි 

HIV, HERPES , HPV හෝ හෙපටයිටීස් වැනි ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණ විය හැකි අනෙක් රෝග මෙයින් හඳුනාගත නොහැක එම නිසා ඉහත පරීක්ෂණයේ පමණක් STD සඳහා සිදු කිරීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැත. ඒ සඳහා අනිත් පරීක්ෂණ ද වෙන වෙනම කළ යුතුය 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 24 Nov 2019 Sun 11:47 PM