ප්‍රශ්න තොරතුරු

පලමු ලිංගික එක්වීමේදී ගැබ් ගන්නවද?

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ගැබ් ගැනීමක් සිදුවීමට අවශ්‍ය වන්නේ ශුක්‍රාණු ඔබේ ගර්භාෂය තුළට සරු කාලයේදී ඇතු වී ඩිම්බයක් සමග එකතු වීමයි . 

එම කරුණු සපුරයි නම් පළමුව පළමු හෝ දෙවන හෝ ඕනෑම ලිංගික එක්වීමකදී ගැබ් ගැනීමක් සිදු විය හැක 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 16 Dec 2019 Mon 11:16 AM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

23 Dec 2019 Mon 8:55 AM

Thank you for the answer