ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම විවාහකයි. තාම බබාලා නැහැ. මට පසු ගිය දෙසැම්බර් 23 මාසික ඔසප් වීම සිදු විය. එය දවස් 3ක් පැවති අතර 27 වන දින මා හා සැමියා එකට සිටින විට ඔහුගේ ශුකානු මාගේ යෝනිය තුලට ගිය අතර පසු දින පොස්ටිනෝ 1 ලබා ගත්හ. ජනවාරි 6 දින මාහට ඔසප් වීම සිදු විය. ඔසප් වීමට දින තව තිබියදි මෙසේ සිදු විය. එය එසේ වන්නේ අැයි?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.


මෙය බිය විය යුතු තත්ත්වයක් නොවේ පොස්ටිනෝර් පෙති  වලින් සමහර විට ඔසප් චක්‍රයේ අක්‍රමිකතා ඇති විය හැක. ඔබගේ ඔසප් වීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් කලින් සිදුවීමක් වී ඇත්තේ එබැවිනි . 

ඔබ විවාහ ක නම් හදිසි උපත් පාලන ප්‍රතිකාර භාවිතා කිරීම උචිත නොවේ. සැමවිටම ස්ථිර උපත් පාලන ක්‍රමයක් භාවිතා කිරීමට මතක තබා ගන්න . හදිසි උපත් පාලන මගින් ලැබෙන සාර්ථකත්වය 100 ට සීයක්ම නොවන බවද මතක තබා ගන්න  . මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 06 Jan 2020 Mon 10:20 AM