ප්‍රශ්න තොරතුරු

palweni adreeta goda adrei amthk krl na thwamth...eth eywa amthk krnn oni nisa,wen knkt kmththa dunna....eth amthk krgnn bhe...welwkt pissu wge.....wenaknktlan nowi innth hithnwa dn....eth dan e boy mn gn godak hopes thiynth iwarai.....mn mk ane mt kiynn.....

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ ගේ උසස්  පෙළ විභාගය මෙය අවුරුද්දේ පැවැත්වෙනවා නේද ? 

ඔබ අනවශ්‍ය ලෙස මෙ  ආකාරයේ  ප්‍රශ්නවලට සිත යොමු කිරීමෙන් මානසික ව්‍යාකූල භාවයක් ඇති වී ඇති බව පෙනේ . විවාහයට පෙර විභාගයට සිත යොමු කිරීම ට උත්සාහ කරන්න . අනාගතයේ ඔබට පසුතැවිලි වීම සිදුවන දිනය වැඩි ඈතක නොවන බව පෙනේ . ඔබට අවශ්‍ය නම් වැඩිහිටියෙකු සමඟ මනෝ වෛද්‍ය උපදේශන ය්කට සහභාගි වීමට යොමු කළ හැක.  

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 17 Jan 2020 Fri 11:41 PM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

23 Apr 2020 Thu 11:15 PM

mata eya nathuwa inna be