ප්‍රශ්න තොරතුරු

vitamin e 400 mg capsule eka gaane dawsa gane gaththata kamn nadda

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.


ඔබ එය වෛද්‍ය නිර්දේශ මත ලබා ගන්න නම් කිසිදු ගැටළුවක් නැත.  නමුත් කිසිදු ඖෂධයක් හෝ පෙති වර්ගයක් වෛද්‍ය උපදෙස් වලින් තොරව දීර්ඝ කාලයක් ලබා ගැනීම කිසිසේත් සුදුසු නැත

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 20 Jan 2020 Mon 8:22 PM

අදහස්