ප්‍රශ්න තොරතුරු

විවාහ විමට පෙර ලිංගිකව එකතු උ විට මගුල් පොරුවෙදි ක්ලාන්ත දමන බව ඇත්තක්ද?

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.මෙය සමාජයේ පවතින දැඩි මිථ්‍යා මතයකි . එවැනි දේවල් පෝරුව මත දී සිදු වන්නේ නැත. 

 නමුත් ඔබ උදෑසන ආහාරය නොගෙන අධික වෙහෙස වී මුලු රෑ පුරාම නිදි නොලබා සිටියහොත් වෙහෙස නිසා සමහරවිට මෙවැනි කලන්තයක් සිදුවිය හැක . එම නිසා අවශ්‍ය විවේකය සහ ආහාර ලබාගෙන ලබා ගෙන එම අවස්ථාවට මුහුණ දීමෙන් කිසිදු කරදරයකට මුහුණ දීමට සිදු වන්නේ නැත . විවාහය ට  පෙර ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම සහ පෝරුව මතදී කලන්තය දැමීම කිසිඳු සම්බන්ධතාවයක් නැත .මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 23 Mar 2020 Mon 4:01 PM

අදහස්

circle
circle
circle

නිර්නාමික

29 Mar 2020 Sun 10:29 AM

test

නිර්නාමික

30 Mar 2020 Mon 2:18 PM

ane manda

නිර්නාමික

23 Apr 2020 Thu 8:21 PM

නැ එහම ෙවන්නැ