ප්‍රශ්න තොරතුරු

හදිසි උපත් පාලන පෙති ගැනීමෙන් පසු ඔසප්වීම ප්‍රමාද වුවහොත් කල යුත්තේ කුමක් ද?

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.සාමාන්‍යයෙන් මෙම පෙති ගැනීමෙන් පසු තම ඔසප් චක්‍රය අක්‍රමවත් විය හැකිය. රුධිර වහනය නියමිත දිනට පෙර හෝ පසුව සෑදිය හැකිය. දින කිහිපයකට වඩා පසු වුවහොත් (සතියක් පමණ) හෝ පෙර ලෙසට වඩා අඩු රුධිර වහනයක් සිදු වුවහොත් තමා ගැබ්ගෙන ඇත්දැයි මූත්‍ර පරීක‍ෂණයක් සිදු කර බලන්න. මෙම හදිසි උපත් පාලන පෙති 100%ක් සාර්ථක නොවන බව ඔබ මතක තබා ගත යුතුව අැත.


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 21 Apr 2020 Tue 11:33 AM