ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම 2020 ජනවාරි විවාහ උනා. ඒ උනත් අපි අතර තවමත් කිසිදු ලිංගික එක් වීමක් සිදු වී නෑ.

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ ලිංගිකව එකතු නොවීම ගැන කනස්සල්ලෙන්ද ? එසේ නොමැති නමි පසුතැවීමක්ද ? පැතිලීමක්ද ? ප්‍රතිකෙෂප වීද ?

එසේ නමි එම හැසිරීම කවුරැන් නිසා ඇති වන්නේද ?  යන ගැටලු වලට පිළිතුරැ ඔබ විසින්ම සොයාගන්න. ඔබ දෙදෙනා විවාහ වූයේ යමි කාලයක පටන් තිබූ ආදරනීය සබදතාවයකින් පසුව නමි, එහිදී ඔබ දෙදෙනා අතර සමීප සබදතාවයක් තිබෙනු ඇත. එය ලිංගික උත්තේජනයක් ඇති වන්නටද හේතු වෙනවා . 

 පුරැෂ පාර්ශවයට හා කාන්තා පාර්ශවයට ආදරණීය හැගීමක් උත්තේජනය වීම සදහා එකිනෙකාට වෙනස් වූ පෙර හැසිරීමක් අවශ්‍ය වනවා . කාන්තා පාර්ශවයක් නිතරම බොහෝ වේලාවක  පටන් සිතේ ඇකි වන ආරකෂාව ළබැදියාව . ස්පර්ශය වැනි දෑ එම   උත්තේජනය සදහා බලපාන අතර පුරැෂයෙකු කාන්තාවගේ ආකර්ශනීය බව ලගන්නා සුළු හුරතලය ඔහුව ලිංගිකව උත්තේජනය කරන්නට බලපානව . 

මෙියට අමතරව  කාන්තාවකගේ ලිංගික ග්‍රන්ථි හිර කිරීමක් හෝ පුරැෂයෙකුට නමි ලිංගික බෙලහීනතාවය යන අවස්ථාවන්ද ලිංගික එකිවීමක් සදහා බලපානව. එහෙත් මෙි දෙවිදියම බොහෝ දුරටම මානසිකව බලපාන අවස්ථාවන් බව තේරැමි ගැනීමට නමි ඔබ දෙදෙනාම එකිනෙකාට  සැබෑ ලෙසම ආදරය කරමින් **ලිංගික ආරාධනාවකට නොයා **  කෙටි කලක් සිටින විට ඇති  වන ආරකෂාව හා අගය කිරීම මත එහි ඇති  තීව්‍රතාවය අඩු වන බව උපදේශනයේදී සොයාගෙන තියෙනව. 

ඔබ මින් කුමන තැනක සිටිනවාදැයි  දෙදෙනා අතර  සාකචිඡා කොට  නොවිසදුනහොත්  මනෝ උපදේශයක වරයෙකු හමුවන්න. ඔබට වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවීමෙන්  යමි ශාරීරික තත්වයක් මෙයට පලපානවාදැයි දැන ගැනීමට නමි නාරිවෙිදී වෛද්‍ය වරයෙකු හමුවන්න.  

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 22 Apr 2020 Wed 4:24 PM