ප්‍රශ්න තොරතුරු

වෛද්‍යතුමනි පිරිමින්ට සුක්ක්‍රණු ගියාට පසුව හිරි වැටිමක් සිදුවනවා ගැහැනියකට ලිංගික කියාවලිය අනන්තෙට ගියා කියලා කොහොමද දැන ගන්නෙ පිරිමින්ට හිරිවැටිමක් සිදුවනවා වගේම ගැහැනියකටත් ඒහෙම වෙනවද පැය ගානක් ඒහෙම ඉන්න ඔනද

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

 ලිංගික ක්‍රියාවලියකදී සුරන්තයට පත්වීම ගැහැනු මෙන්ම පිරිමි අයට ද සිදු වන්නක් . නමුත් එය තමන්ට දැනෙන ආකාරය දෙපාර්ශ්වයට හා එකිනෙකාට වෙනස් වේ 

බොහෝවිට හිරිවැටීමක් වැනි සංවේදනයක් දැනීම දැමීම දෙපාර්ශවයටම ඇතිවිය ඇති විය හැක නමුත් ඒ සඳහා ගතවන කාලය එකිනෙකාට වෙනස්ය සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි අය සුරාන්තයට පත්වීම ඉක්මනින් සිදුවන අතර සිදුවන අතර ගැහැනියට ඒ සඳහා යම් කාලයක් ගත විය හැක සමහර විට එසේ නොවීමටද ඉඩ තිබේ. 

ගැහැනියක් සුරාන්තයට පත් වූ සමහර අවස්ථාවල යෝනි යෝනි මාර්ගයෙන් ශ්‍රාවයන් පිටවීම  දැකිය හැක . එය සාමාන්‍ය සුරාන්තයට පත්වූ අවස්ථාව ලෙස හඳුනාගැනීමට හැකිය.  පැය ගානක් බලා සිටීමට අවශ්‍යතාවයක් නැත 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 03 May 2020 Sun 11:50 AM