ප්‍රශ්න තොරතුරු

lingikawa ekwima thulin labenawa yai kiyana sathuta ma hata methek dani na, එක්වීමෙන්  pasu kisi dineka tharalayak pita wida na, ema sathuta  laba ganimata haki wanne keseda

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ මේ පිළිබදව සැමියා සමග සාකච්චා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔබ දෙදෙනාගේ ලිංගික තෘප්තීන් පිළිබදව දෙදෙනාම දැනුවත් භාවයෙන් සිටිය යුතුයි. ඔබ දෙදෙනා සාකච්චා කොට, පූර්ව ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් එනම් ලිංගේන්ද්‍රිය සම්බන්ධ කිරීමට ප්‍රථම කරන ක්‍රියාකාරකම් සදහා වැඩි කාලයක් ගත කරන්න. ඉන්පසුව ලිංගික ක්‍රියාකාරකම්වල, ලිංගික ඉරියව් වල හැසිරීම මගින් ඔබට ලිංගික තෘප්තියට ළගා විය හැකියි. 

ඔබ දෙදෙනාම සැහැල්ලු මනසින් යුතුව ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් වල නියුතු වීමද ඉතාමත් වැදගත්. මේ පිළිබදව ඔබ දෙදෙනා නිතර නිතර අවධානය යොමු කිරීම වැදගත්.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 05 May 2020 Tue 3:08 PM