ප්‍රශ්න තොරතුරු

මගේ යෙහෙලියක් සම්බන්දයකින් ගැබ් ගෙන ඇත.දැන් මාස 5 ක් මෙය අයින් කර ගැනීමට හැකිද?

       

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ලංකාවෙනි ගබ්සා කිරීම නීති විරෝධී දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි.
අනෙක් අතට කලලය දැන් විශාල බැවින් එවැනි ගබ්සාව සිදු කිරීමෙන් බොහෝ විට ඔබගේ ජීවිතේට හානි වීමට ඉඩ තිබේ . එම නිසා නීති විරෝධීව හෝ එවැනි දෙයක් කිරීමට යාමෙන් වළකින්න.
ඔබට ඇත්තේ ක්‍රියා මාර්ග දෙකකි.
1. දරුවාගේ පියා වන පුද්ගලයා සමග විවාහ වීම (වයස අවු 18 ට වැඩි නම්)
2. පියා නොමැතිව දරුවා ලැබෙන තුරු සිට දරුවා හදා ගැනීම හෝ දරුවා ඉපදුන පසු නීත්‍යානුකූලව දරුවා හදා ගැනීමට කැමති දෙමවුපියකුට භාර දීම
වයස 16 අඩු නම් ව්‍යවස්ථාපිත ස්ත්‍රී දූෂණ යටතේ නඩු පැවරීමට වුවද හැකියාව ඇත

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 06 May 2020 Wed 5:31 PM