ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගබ්සාවකින් පසු පියයුරු වල වේදනාව, ඉදිමීම සාමන්‍යද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔව්. ගැබ් ගැනීමකදී ඔබේ සිරුර විශේෂයෙන්ම පියයුරු කිරි එරවීමට සූදානම් වේ. මෙනිසා අතරමගකදී ගබ්සාවක් වුවහොත් පියයුරු වේදනාවකට මෙන්ම තරමක ඉදිමීමක්ද හට ගත හැකියි. මෙහිදී අනිවාර්‍යෙන්ම වෛද්‍යවරයා ලවා පරීක්ෂා කර ගත යුතුය. හෙව්තුව නම් ගබ්සාවූ පසු කිසියම් කොටසක් ගර්භාෂයේ ඉතිරිව තිබීමෙන් එය පසු කළෙක පිළිකාවක් දක්වා වුවද වර්ෆ්හනය විය හැකි හෙයිනි. එනිසා එවැනි තත්ත්වයකට ඔබ මුහුණ දී ඇත්නම් අනිවාර්‍යෙන්ම පරීක්ෂා කර ගෙන අදාල උපදෙස් පිළිපදින්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 06 May 2020 Wed 6:30 PM