ප්‍රශ්න තොරතුරු

doctor,face ekta whitening cream use krl ena suda charma roga doctor kenek dena Beheth pethi saha jell warga use kirimen labann puluwnd ewenima Sudak?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ ඔබේ පැහැය හැර සුදුවීමට උත්සහ ගන්නවා නම් එය කරන්නට එපා. ඔබ සුදුවීම නොවෙයි කල යුත්තේ. ඔබේ පවතින පැහැය තවත් පැහැපත් කර ගැනීමයි. එනිසා ඕනෑම වයිට්නින් ක්‍රීම් හෝ ඖෂධ භාවිතයට පෙර ඔබගේ වෛද්‍යවරයා හමුවී පරීක්ෂා කරවා ගන්න. උපදෙස් ලබා ගන්න. තවද ආලේපන තෝරා ගැනීමේදී ඖෂධීය ශාකසාර අඩංගු ඒවා තෝරා ගන්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 06 May 2020 Wed 11:08 PM