ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම අවුරුදු 24 ක තරුණියක් වන අතර, මා හාට ප්‍රේම යෝජනා පැමිණියද ඒවා වැඩි කාලයක පැවැත්මක් නොමැත. ප්‍රේම සම්බන්දයකදී මා විසින් පිරිමියාගෙන් මා වෙත දැඩි අවධානයක් බලාපොරොත්තු වේ. ඒ නිසා නිතර මත ගැටුම් ඇතිවේ. මෙය මට මානසික වදයකි.පිරිමියෙකු සමඟ සම්බන්දයකදී මා විසින් අනුගමනය කලයුතු ක්‍රියා පිළිවෙත කුමක් විය හැකිද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ මුලින්ම ඔබ සහ ඔබේ පෙම්වතා යනු දෙදෙනෙකු බව ට්ගේරුම් ගන්න. ඔබ පෙම්වතාගේ පවතින ගතිගුණ වලට ආදරය කරන්න. ඔබට අවශ්‍ය ලෙස වෙනස් කරන්න යන්න එපා. එසේ උවහොත් ඔහුට ඔබව එපා වේ. එනිසා සැමවිටම අනික් පුද්ගලයාට උපරිම නිදහස ලබා දීමට සම්බන්ධයකදී පුරුදු වන්න. එවිට එම සබදතාවය දිගුකල් පවතී. ඔබ සිතන පතන ආකාරය වෙනස් කර ගැනීම මෙහිදී අත්‍යවශ්‍යෙන්ම කල යුතුයි. 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 07 May 2020 Thu 2:44 PM