ප්‍රශ්න තොරතුරු

Rash වැනි චර්ම රෝග සදහා කෝමාරිකා,කොහොබ වැනි ශාකමය ඖෂද බාවිතය සුදුසු වේද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

සුදුසුයි. කෝමාරිකා නම් ඕනෑම සමක් (තෙල් සහිත, වියළි, සාමාන්‍ය හෝ සංවේදී) සදහා සුදුසුයි. නමුත් කොහොඹ සමහර සංවේදී සම සදහා අසාත්මිකතා ඇති කරයි. එනිසා භාවිතයේදී ඔබේ සමේ වර්ගය පිළිබද ඉතා සැලකිලිමත් විය යුතුය.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 08 May 2020 Fri 3:32 PM