ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගබ්සාවකින් පසු මාසික ඔසප් වීම ප්‍රමාද විය හැකිද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ගබ්සාවකින් පසු මුල් මාස දෙක තුන අතර කාලයේ ඔසප් වීම යම් ප්‍රමාදයක් විය හැකියි. නමුත් ඔබ ගබ්සාවකින් පසු එහි සියලු කොටස් පිටව ඇත්දැයි ඔබේ ප්‍රසව හා නාරී වෛද්‍යවරයා/ වරිය ලවා පරීක්ෂා කර උපදෙස් පිළිපැදීම ඉතා වැදගත් වේ.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 08 May 2020 Fri 7:09 PM