ප්‍රශ්න තොරතුරු

මගේ එක කනක උපතින්ම පවතින විකෘතිතාවයක් තියනවා. මට ඒක හරිම මානසික වදයක්. මට දැනගන්න පුලුවන්ද මට ඒ සඳහා කොළඹ ජාතික රෝහලෙන් නොමිලේ ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් කර ගත හැකිදැයි දැන ගන්න පුලුවන්ද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ මුලින්ම ජාතික රෝහලේ දුරකතන අංක සදහා කතා කොට උගුර, කණ, නාසය සදහා පැවැත්වෙන සායනය පවත්නා දිනයන්  පිළිබද දැනුවත්වන්න. ඉන්පසු සායනයට යොමු වන්න. අනතුරුව ඔබ පරීක්ෂා කරන වෛද්‍යවරයා/ වරිය ඔබගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කල හැකිද, ඔබ අනුගමනය කලයුතු උපදෙස් ආදිය පිළිබද ඔබව දැනුවත් කරනවා ඇත.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 12 May 2020 Tue 5:36 PM

අදහස්