ප්‍රශ්න තොරතුරු

මවගේ සහ පියාගේ දෙදෙනාගෙම සමාන රුදිර ගණ තිබීම දරුවෙකු පිළිසිද ගැනීමට අහිතකර ලෙස බලපානවද...එය දරුවාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුලුවන්ද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

දරුවාගේ දෙමාපියන් නැත්නම් දරුවෙකු සැදීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින දෙදෙනෙක් නම් වෛද්‍යවරයා හමුවී රුධිරඝන පරීක්ෂා කරගන්න. එවිට ඔබට සැකහැර දැනුවත් විය හැකියි.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 14 May 2020 Thu 1:48 PM

අදහස්