ප්‍රශ්න තොරතුරු

බබෙක්  ඉන්නවා   අවුරුදු   3  වයස.නියපොතු  කනවා  හමත්  එක්කම   .එ  මොකද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මෙය දරුවාගේ දිටමින් ඌණතාවයක් නිසා විය හැකියි. එනිසා හැකි ඉක්මනින් දරුවාගේ වෛද්‍යවරයා වෙත යොමුවී පරීක්ෂා කරගෙන, ඔහු/ ඇය ලවා ඌණව ඇති විටමිනය ක්‍රමවත් පරිදි දරුවාට ලබා දෙන්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 18 May 2020 Mon 8:34 AM

අදහස්