ප්‍රශ්න තොරතුරු

මම ගොඩක් කෙට්ටු කෙනෙක් ඇස් යට නිතරම කලු වෙලා.අවු 23.පාඩම් වැඩ කරන නිසා කියල හිතුවෙ නමුත් ඇස් යට අදුරු බව දිගටම තිබෙ.කොන්ඩෙ ගොඩාක් යනවා.බර 41.බෙහෙත් ගත යුතුද.

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔව්. අනිවාර්‍යෙන්ම ඔබ මුලින්ම වෛද්‍යවරයා/ වරිය ලවා පරීක්ෂා කරවා ගෙන අදාල උපදෙස් හා ප්‍රතිකාර පිළිපදින්න. තවද වතුර පානය වැඩිකිරීම සහ සමබල ආහාර වේලකට යොමුවීමද වැදගත්.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 18 May 2020 Mon 4:47 PM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

21 May 2020 Thu 6:42 AM

ස්තූතියි .හැකි විගස ප්‍රතිකාර ලබාගැනීමට කඩ්නම් වෙමි.