ප්‍රශ්න තොරතුරු

මට ගිය මාසෙ 16 ගබ්සාවක් සිදු වුණා.ඒ දරු ගැබට මාස 2 දි.මට මේ මාසේ තවම periods හැදුනේ නෑ. තමත් බඩේ දැවිල්ල, ඔක්කාරය, පියයුරු වලින් කිරි වැනි දෙයක් ශ්‍රාවය වීම, පියයුරු වේදනාව, යෝනිය ආශ්‍රිත වේදනාවන් සහ කැරකිල්ල තිබෙනවා.න්මුත් hcg පටි negative. මේව්‍යින් කියවෙන්නේ කුමක්ද? කලලය තාම කුසේ පවතින බවද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔබ මුලින්ම ඔබේ වෛද්‍යවරයා/ වරිය හමුවී ඔබේ ගර්භාෂය පරීක්ෂා කරගන්න. ගබ්සාවෙන් පිට නොවුනු කොටස් එහි තිබෙනවා වන්නට පුලුවන්. එනිසා එසේ පරීක්ෂා කරගෙන, අදාල උපදෙස් පිළිපදින්න.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 19 May 2020 Tue 3:46 PM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

19 May 2020 Tue 3:49 PM

මුත්‍රා පිටවීම සහ බඩේ වම් පැත්ත කොරවීමද පවති