ප්‍රශ්න තොරතුරු

උපතින්ම කන්‍යා පටලය පිහිටා  නොමැති නම්  එ සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂක් කර wayidya සහතිකයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබේද

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

උපතින් ම ඔබේ කන්‍යා පටලය නොතිබුණාද නැතහොත් පසුව එය බිඳ වැටුණා ද යන්න වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂාකර බලා නිගමනයක් කිව හැක නමුත් මෙවැනි වෛද්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරන්නේ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියෙකු උසාවි නියෝගයක් ඇති විටදී ය නැතහොත් සාමාන්‍ය තත්ව යටතේ එවැනි වෛද්‍ය වාර්තාවක් නිකුත් කිරීමට සාධාරණ හේතුවක් තිබේ නම් පමණක් සිදු කරනු ලැබේ 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 21 May 2020 Thu 12:56 PM

අදහස්

circle

නිර්නාමික

22 May 2020 Fri 7:37 PM

ස්තුතිය