ප්‍රශ්න තොරතුරු

ලිංගික සංසර්ගයකදී යෝනි මාර්ගය තුලට ඇතුලු වන ශෘක්‍ර තරලයෙන් කොටසක්  සංසර්ගයෙන් පසු නැවත ස්වාභාවිකව  යෝනි මාර්ගයෙන් පිට වීම නිසා ගැබ් ගැනීමෙ සම්භාවිතාවය අඩු වේද?? නැතිනම එය සාමාන්‍යයෙන් ලිංගික ක්‍රියවකින් පසු සිදු වන දෙයක්ද?

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

සංසේචනය සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ ශුක්‍රාණු මිලියන ගනනකින්  එක ශුක්‍රානුවක් පමණි 

බොහෝවිට සංසර්ග විට සංසර්ගයට පසු වැඩිපුර ශුක්‍ර තරලය යෝනි මාර්ගයෙන් පිටතට යෑම ස්වභාවික දෙයකි ඒ ගැන කලබල විය යුතු නැත එය ගැනීමට බාධාවක් වන්නේ ද නැත 

නමුත් ඔබ ගැබ් ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින නිසා ශුක්රාණු යෝනි මාර්ගයට ඇතුලු කිරීමෙන් පසු තරමක වේලාවක් එම ඉරියව්වෙන් සිටීම  උචිතය 

නමුත් එසේ සිටීම අත්‍යවශ්‍ය නැත. වැඩිපුර ශුක්‍ර තරලය ඉවතට  පැමිණීම ගැටලුවක් නොවෙයි 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 22 May 2020 Fri 3:50 PM