ප්‍රශ්න තොරතුරු

කන්‍යා පටලය තිබියදී හා ලිංගිකව එක්නොවී ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් කල විට යෝනියේ ශුක්‍රාණු තැවරුනොත් යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වේද....

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

යෝනි මාර්ගයේ පිටත ශුක්‍රාණූ  තැවරීම නිසා උවත් ගැබ් ගැනීම ඇති විය හැක නමුත් එහි සාර්ථකත්වය  අඩුය. 

 කන්‍යා පටලය තිබීම හෝ නොතිබීම ගැබ් ගැනීමක් සඳහා බලපාන්නේ නැත 

 ශුක්‍රාණු ගර්භාෂය තුළට ඇතුළුවීම පමණක්  ප්‍රමාණවත් වේ. එහෙත්  යෝනි මාර්ගයේ ඇති ශ්‍රාවයන් සහ තරලය ශුක්‍රාණු බොහෝ විට විනාශ කර දමන සුලු ශ්‍රාවයන් ය . එම නිසා පිටත ශුක්‍රාණු තැවරුනොත් ගැබ් ගැනීමට  ඇති හැකියාව අඩු වුවත්  එක ශුක්‍රාණුවක්  හෝ ගර්භාෂය  තුළට ඇතුළුවීම ගැබ් ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් වන බව මතක තබා ගන්න. 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 24 May 2020 Sun 9:51 AM