ප්‍රශ්න තොරතුරු

පිරිමි දරුවෙකු පිළිසිද ගැනීමට කලයුතු දේ මොනවාද ? thanks yeheli.

     

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ස්වභාවික දරු උපතක දී ගැහැණු හෝ පිරිමි බව තීරණය වන්නේ ස්වභාවික වරණයකට  ජාන අහඹු ලෙස සකස් වීම  අනුවය . 

එය කලින් සැලසුමකට අනුව තීරණය කොට පිලිසිද ගැනීමක් කළ නොහැක . 

නමුත් ඔබ ට පිරිමි දරුවකු ලබා ගැනීමට  අත්‍යවශ්‍යමන නම්   මේ සඳහා නළ දරු උපත් ක්‍රමය (IVF) භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් ඇත . 

එහිදී   පිටත දී කළල කීපයක් සාදා ගන්නා බැවින් ඒවායෙන් ඔබට අවශ්‍ය ය පිරිමි කලලයක් ගර්භාෂයේ තැන්පත් කරවා ගැනීමේ හැකියාව තිබේ.  නමුත් මෙම  ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය 30% තිහක් තරම් ප්‍රමාණය  අඩු බවත් ඉතා ඉහළ මුදලක් වැය වන බවත්  ඉතා  සංකීර්ණ ක්‍රමවේදයක්  බවත්  සාමාන්‍ය දරු උපතක් සඳහා හැකියාව  ඇති අයට එය නිර්දේශ  නො කරන බවත් ඔබට සඳහන් කරමි . 

අනෙක් අතට දරුවන් පිරිමි වුවත්  ගැහැණු වුවත්  ඉතා  වටිනා සම්පතක් බව ඔබ කල්පනා කර බලන්න 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 24 May 2020 Sun 1:36 PM