ප්‍රශ්න තොරතුරු

පිරිමි දරුවෙකු පිළිසිද ගැනීම සඳහා කලයුතු දේවල් මොනවාද ?

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

දරුවකු පිළිසිඳ ගැනීමේ දී ස්ත්‍රී  පුරුෂ භාවය තීරණය වන්නේ ජාන වල ස්වයං වරණයකට අනුවය .  එය කලින් තීරණය කළ නොහැකි දෙයකි. ඒ සිදු වන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ තීරණයට අනුව ය  

නමුත් ඔබ ට නිශ්චිත පිරිමි දරුවෙකු ලබා  ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා නළ දරු උපත් ක්‍රමය තුළින් අවස්ථාවක් හිමි වෙයි. එහිදී කළලයන් පිටතදී සංසේචන කරන නිසා ඔබට අවශ්‍ය කරන පිරිමි කලලයක් ගර්භාෂය තුල  තැන්පත් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබේ 

 නමුත් සාමාන්‍ය දරු ප්‍රසූතිය සිදු කළ හැකි අයට නල දරු උපත් ක්‍රමය භාවිතා කිරීමට නිර්දේශ කරන්නේ නැත. 

ඊට හේතුව එය මිල අධික  සහ සාර්ථකත්වය අඩු ක්‍රමවේදයක් වීමයි 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 25 May 2020 Mon 7:30 AM