ප්‍රශ්න තොරතුරු

dokta අර්ශ්ස් rogaya hedenne kohomada

 

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

අර්ශස් රෝගය ඇතිවන්නේ පහළ ගුද  මාර්ගයේ ඇති රුධිර වාහිනී මත අධික ලෙස පීඩනය වැඩිවීම නිසා ඒවා විශාල වී  මහත්වී  ගුලියක් ලෙස ඉදිරියට නෙරා යාම නිසා ය 

අධික ලෙස තැටමීම, මලබද්ධය  ස්ථූල  තාවය, බර ඉසිලීම, ගර්භනීතාවය වැනි අවස්ථා වලදී මේ ප්‍රදේශවල රුධිර වාහිනී වල පීඩනය වැඩි වී මේ ආකාරයට අර්ශස් ඇතිවිය හැක.

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 25 May 2020 Mon 12:16 PM