ප්‍රශ්න තොරතුරු

තොල් අදිකව කලු වී ඇත.උඩු තොල වෙනදට වඩා අව පැහැ වී ඇත.කුමක් කල  යුතුද

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

මෙම ප්‍රදේශය මෙලනින් වර්ණකය අධිකව තැන්පත් වීම නිසා මේ ආකාරයට කළු පැහැ  ගැන්වීමක් සිදු වෙයි .

නමුත් ඒ සඳහා නිශ්චිත හේතුව තීරණය කිරීමට නම් ඔබව පරීක්ෂා කළ යුතුය ළඟම රජයේ රෝහලේ බාහිර රෝගී වෛද්‍ය අංශය හරහා සමේ රෝග සායනය වෙත යොමු වන්න 

මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 25 May 2020 Mon 1:24 PM