ප්‍රශ්න තොරතුරු

ගර්භනී සමයේ මුල්ම කාලයේ දී අැග කැසීමක් සිදුවෙනවාද

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

ඔව් එය සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්.  නමුත් ඔ ඔබේ ශරීරයේ පලු හෝ බිබිලි වැනි දේවල් මතුවී කැසීමක් ඇති වේ නම් වෛද්‍යවරයකු හමුවී පෙන්වීම උචිතය 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 26 May 2020 Tue 8:41 AM