ප්‍රශ්න තොරතුරු

මට වයස 26. මම ජනවාරි 5 මෙන්සස් වුණා. ජනවාරි 28 පෙම්වතා සමග ලිංගිකව එකතු වුණා. එහිදී ඔහු කොන්ඩම් පාවිච්චි කරේ නෑ. පොස්ටිනෝ 1 පාවිච්චි කරා. පෙබරවාරි 3, මාර්තු 6, අප්‍රේල් 10 මෙන්සස් වුණා. එ්ත් මේ මාසයේ තවම මෙන්සස් වුනේ නෑ. නමුත් ටික දවසක සිට බඩේ කැක්කුමක් තියනවා. තන පුඩුද අැල්ලීමේදී රිදෙනවා. අැග පත රිදෙනවා අැගට පන නෑ වගේ.මේ සම්බන්ධයෙන් බිය විය යුතුද?

   

හිතවත් පරිශීලක,

ඔබේ ප්‍රශ්නයට ස්තුතියි.

අනාරක්ෂිත ලිංගික එකතුවීමකට පසු වද ඔබට ඔසප් වී ඇති නිසා මෙය ගර්භනීතාවය ක් විය නොහැක. 

බොහෝ විට ඇතිවන සාමාන්‍ය ඔසප් අක්‍රමවත් වීමක් විය හැක . කලබල විය යුතු නැත . අවශ්‍ය ම නම් උදෑසන ලබා ගත් මුත්‍රා සාම්පලයක්  hcg පටියක් යොදා පරීක්ෂා කර බලන්න. 


මගේ පිළිතුර ඔබට උදවුවක් වූවා යයි සිතමි.

ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම් කරුණාකර නැවතත් යෙහෙළි හා සම්බන්ධ වන්න.

නිරතුරු ඔබ ලඟින්ම,

යෙහෙළි.

ප්‍රශ්න අසනු ලබයි 29 May 2020 Fri 10:34 AM